President of India First time used in Tamil for Twitter Post

இந்திய ஜனாதிபதியின் அதிகாரப்பூர்வ டுவிட்டரில் முதன்முறையாக தமிழ்
இந்திய ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்தின் டுவிட்டர் பக்கத்தில் ஆங்கிலம் மற்றும் ஹிந்தி மொழியில் மட்டுமே டுவிட் பதிவிடப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் மடகாஸ்கர் சென்றுள்ள ஜனாதிபதி, அங்கு உரையாற்றிய சொற்பொழிவு முதன்முறையாக தமிழில், ஜனாதிபதியின் அதிகாரப்பூர்வ டுவிட்டரில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

Click to comment