21 வது உலக கோப்பை கால்பந்து: பிரான்ஸ் சாம்பியன்

21 வது உலக கோப்பை கால்பந்து: பிரான்ஸ் சாம்பியன்:  ரஷ்யாவில், 21வது 'பிபா' உலக கோப்பை கால்பந்து தொடர் நடக்கிறது. 21 வது  உலக...