-->

இஸ்ரோ ராக்கெட் எஞ்சினில் புதிய இலகுரக கட்டமைப்பு வெற்றிகரமாக சோதனை செய்யப்பட்டது!

இஸ்ரோ ராக்கெட் எஞ்சினில் புதிய இலகுரக கட்டமைப்பு வெற்றிகரமாக சோதனை செய்யப்பட்டது!      இஸ்ரோ ராக்கெட் எஞ்சினில் உந்துவிசைக்கு பயன்படுத்தப்படும் நாசில் (Nozzle) எனப்படும் கட்டமைப்பை மிகவும் இலகுவான எ…

TNPSC Group 4 General Tamil Important Questions and Answers published by Dinamani Part- 5

Dinamani Newspaper Published important question of TNPSC (Tamil Nadu Public  Service Commission) Exam.   TNPSC குரூப் 4,  குரூப் 2  தேர்வுக்கான பொதுத்தமிழ் பாடக் குறிப்புகள்.  இதைத் படித்து நடைபெற இர…

TNPSC General Tamil 5000 Questions Download PDF Free

TNPSC General Tamil 5000 Questions PDF Download: Click Here

TNPSC Group 2 / 2A Non-Interview Posts result declated Marks and Rank position - 2024

TNPSC (Tamil Nadu Public Service Commission)  Chennai, Tamil Nadu. Posts included in Combined Civil Services Examination-II (Group-II/IIA Services)  (Non-Interview Posts)  TNPSC Group 2 / 2A Non-Inte…

Library and Information Assistant Post in AIIMS (Andhra Pradesh)

All India Institute of Medical Sciences Madurai Mangalagiri (Andhra Pradesh) Mangalagiri - 522503. AIIMS/MG/Admin/Recruitment /03/Non Faculty/2024/01 Date: 15.03.2024 Online applications are invited …

TNPSC Group 4 General Tamil Important Questions and Answers published by Dinamani Part- 4

Dinamani Newspaper Published important question of TNPSC (Tamil Nadu Public  Service Commission) Exam.   TNPSC குரூப் 4,  குரூப் 2  தேர்வுக்கான பொதுத்தமிழ் பாடக் குறிப்புகள்.  இதைத் படித்து நடைபெற இர…

TNPSC Group 4 General Tamil Important Questions and Answers published by Dinamani Part- 3

Dinamani Newspaper Published important question of TNPSC (Tamil Nadu Public  Service Commission) Exam.   TNPSC குரூப் 4,  குரூப் 2  தேர்வுக்கான பொதுத்தமிழ் பாடக் குறிப்புகள்.  இதைத் படித்து நடைபெற இர…

TNPSC General Tamil Important Questions with Answers Download as PDF

TNPSC General Tamil Model Questions 4000 TNPSC General Tamil Questions with Answers (6 to 12): Click Here   5600 TNPSC General Tamil Important Questions:  Click Here 4640 TNPSC General Tamil…

TN New 6th Standard Tamil Books Important Notes

6th Standard Tamil New Books Notes New Books 6th Standard: Important Notes Tamil Books (Part - 1):  Click Here New Books 6th Standard: Important Notes Tamil Books (Part - 2):  Click Here New…

TNPSC Group 4 General Tamil Important Questions and Answers published by Dinamani Part- 2

Dinamani Newspaper Published important question of TNPSC (Tamil Nadu Public  Service Commission) Exam.   TNPSC குரூப் 4,  குரூப் 2  தேர்வுக்கான பொதுத்தமிழ் பாடக் குறிப்புகள்.  இதைத் படித்து நடைபெற இர…
Newest Older

Labels

General Knowledge 902 General Studies 719 Central Govt. Job 308 General Tamil 177 Mock Test 133 PAPER - I 120 Civics 101 Indian Constitutions 91 Library Science Quiz 80 Anna University Jobs 72 Library and Information Science Paper II 71 Librarian Jobs 69 Computer Science Quiz 64 History Quiz 59 General English 56 NEET 2017 Model Questions 53 Geography 45 Library and Information Science 35 Computer Science 34 Computer Science PAPER - III 32 History Paper II 32 6th Tamil 30 Computer Science PAPER - II 22 Library and Information Science Paper III 19 PAPER - II 18 10th Science 17 General Science Mock Test 17 Life Science Quiz 17 6th Standard Science 16 9th Science 14 Nobel Awards 14 CBSC NET 13 History Mock Test 13 PAPER - III 13 Medical Physicist 12 Economics Paper II 10 8th Science 9 7th Tamil 8 Commerce Paper-2 8 Economics Paper III 8 History Paper III 8 NCERT Text Book 8 General Tamil Quiz 7 Home Science Paper II 7 Labour Welfare Paper III 7 8th Tamil 6 Anthropology Paper II 6 Anthropology Paper III 6 Arab Culture and Islamic Studies Paper II 6 Arab Culture and Islamic Studies Paper III 6 Archaeology Paper II 6 Archaeology Paper III 6 Comparative Literature Paper II 6 Comparative Literature Paper III 6 Comparative Study of Religions Paper II 6 Comparative Study of Religions Paper III 6 Criminology Paper II 6 Criminology Paper III 6 Education Paper - II 6 Education Paper - III 6 English Paper - II 6 English Paper - III 6 Environmental Sciences Paper - II 6 Environmental Sciences Paper - III 6 Forensic Science Paper II 6 Forensic Science Paper III 6 Geography Paper II 6 Geography Paper III 6 Home Science Paper III 6 Human Rights and Duties Paper II 6 Human Rights and Duties Paper III 6 Indian Culture Paper - II 6 Indian Culture Paper - III 6 International and Area Studies Paper II 6 International and Area Studies Paper III 6 Labour Welfare Paper II 6 Law Paper - II 6 Law Paper - III 6 Management Paper - II 6 Management Paper - III 6 Mass Communication Paper II 6 Mass Communication Paper III 6 Museology and Conservation Paper II 6 Museology and Conservation Paper III 6 Music Paper II 6 Music Paper III 6 Performing Arts Paper II 6 Performing Arts Paper III 6 Philosophy Paper II 6 Philosophy Paper III 6 Physical Education Paper - II 6 Physical Education Paper - III 6 10th Tamil 5 Commerce Paper-3 5 Folk Literature Paper II 5 Folk Literature Paper III 5 Geography Mock Test 5 Linguistics Paper II 5 Linguistics Paper III 5 7th Science 4 9th Tamil 4 Chemistry 4 Geography Quiz 4 11th Tamil 3 6th Standard History 3 7th Tamil Mock Test 3 9th standard Tamil Quiz 3 CSIR-NET - Chemistry 3 Computer Science Video 2 Mathematics Paper II 2 CSIR-NET - Physics 1 Civil Engineer Mock Test 1 Computer Science Paper II 1 General Knowledge Mock Test 1 Geology 1 Interview Questions 1 January Current Affairs - 2016 1 LIS Questions 1 Library Science Paper II 1 Life Science 1 Life Science Paper II 1 Mathematics Quiz 1
Subscribe Our Posting