-->

2018 ஆம் ஆண்டு இயற்பியலுக்கான நோபல் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது

Nobel Award 2018 Announced for Medicine: 2018 ஆம் ஆண்டு இயற்பியலுக்கான நோபல் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. லேசர் சிகிச்சைகளுக்குப் பயன்படும் ஒளியியல் (ஆப்டிகல்)லேசர்களை கண்டுபிடித்தமைக்காக  அமெரிக்க நாட்டைச் சேர்ந்த ஆர்தர் ஆஷ்கின், பிரான்ஸைச் சேர்ந்த ஜெனார்டு மோரூ   மற்றும் கனடாவைச் சேர்ந்த டோனோ ஸ்ட்ரிக்லாண்ட் அவர்களுக்கும் இணைந்து வழங்கப்படுகிறது. 

6 துறைகளுக்கான நோபல் விருது 
நோபல் விருது 1901 முதல் வழங்கப்பட்டுவருகிறது. சுவீடனைச் சேர்ந்த ஆல்பிரட் நோபல் அவர்களின் நினைவு தினமான டிசம்பர் 10 அன்று இயற்பியல், வேதியியல், இலக்கியம், மருத்துவம், பொருளாதாரம் மற்றும் அமைதிக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்படுகிறது. இதில் அமைதிக்கான நோபல் பரிசு மட்டும் நார்வே நாட்டில் வழங்கப்படும்.

Novel Award Previous Years List: Click Here

Courtesy: Dinamani

Related Posts

Post a Comment

Subscribe Our Posting