-->

விண்வெளியில் மனித பயணம் தொடர்பான முக்கிய நிகழ்வுகள் - Important facts related to human travel in space

 விண்வெளியில் மனித பயணம் தொடர்பான முக்கிய நிகழ்வுகள் 

(1) விண்வெளிக்குச் சென்ற முதல் மனிதர்: யூரி ககாரின்
(2) விண்வெளிக்கு செயற்கைக்கோளை அனுப்பிய முதல் நாடு: ரஷ்யா
(3) விண்வெளிக்குச் சென்ற முதல் விண்வெளி நாய்: லைக்கா
(4) விண்வெளிக்குச் சென்ற முதல் பெண் : வாலண்டினா தெரேஷ்கோவா
(5) விண்வெளிக்குச் சென்ற முதல் இந்தியர்: ராகேஷ் சர்மா
(6) நிலவில் காலடி வைத்த முதல் மனிதர்: நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங்
(7) நிலவுக்கு மனிதனை அனுப்பிய முதல் நாடு: அமெரிக்கா
(8) செவ்வாய் கிரகத்திற்கு பணியாளர்கள் இல்லாத விண்கலத்தை அனுப்பிய முதல் நாடு: அமெரிக்கா
(9) இந்தியாவின் முதல் ஓட்டுநர் இல்லாத விமானம்: லக்ஷ்யா
(10) சந்திரனைச் சுற்றி வந்த முதல் விண்கலம்: லூனா-10
(11) செவ்வாய் கிரகத்தில் தரையிறங்கிய முதல் விண்கலம்: வைக்கிங்-1
(12) சந்திரனில் தரையிறங்கிய முதல் குழு விண்கலம்: கழுகு
(13) நிலவில் மனிதனை அடையும் வாகனம் : அப்பல்லோ-11
(14) விண்வெளிக்கு அனுப்பப்பட்ட முதல் விண்கலம்: கொலம்பியா
(15) பழமையான விண்வெளி வீரர் : கார்ல் ஜி. ஹன்னிஜே
(16) இளைய விண்வெளி வீரர்: ஜெர்மன் டிடோப்
(17) விண்வெளிக்குச் சென்ற முதல் ஆசிரியர்: ஷெரின் கிறிஸ்டா மெக்அலிஃப் (அமெரிக்கா)
(18) விண்வெளிக்குச் சென்ற முதல் அமெரிக்கப் பெண்: சாலி ரைடு
(19) விண்வெளியில் நடந்த முதல் பெண்: ஸ்வெட்லானா சவிட்ஸ்கயா
(20) முதல் இந்திய பெண் விண்வெளி வீராங்கனை: கல்பனா சாவ்லா
(21) நீண்ட காலம் வாழும் விண்வெளிப் பயணி: வலேரி பாலியாகோவ்
(22) இரண்டு முறை விண்வெளிக்குச் சென்ற முதல் விண்வெளி வீரர் : கர்னல் விளாடிமிர் கோமரோவ்
(23) விண்கலத்தில் இருந்து வெளியே வந்த முதல் நபர் : அலெக்ஸி லியோனோவ்.

Important facts related to human travel in space


(1) The first man to go into space: Yuri Gagarin
(2) First country to send satellite into space: Russia
(3) The first space dog to go to space: Laika
(4) First woman to go to space : Valentina Tereshkova
(5) First Indian to go to space: Rakesh Sharma
(6) The first man to step on the moon: Neil Armstrong
(7) The first country to send a man to the moon: America
(8) The first country to send a crewless spacecraft to Mars: America
(9) India's first driverless aircraft: Lakshya
(10) The first spacecraft to orbit the moon: Luna-10
(11) First spacecraft to land on Mars: Viking-1
(12) The first crewed spacecraft to land on the moon: Eagle
(13) The vehicle to reach the man on the moon : Apollo-11
(14) The first space shuttle to be sent to space: Columbia
(15) Oldest Astronaut : Carl G. Hannije
(16) Youngest astronaut: Gereman Titob
(17) First teacher to go to space: Sherin Christa McAuliffe (USA)
(18) The first American woman to go into space: Sally Ride
(19) The first woman to walk in space: Svetlana Savitskaya
(20) First Indian woman astronaut : Kalpana Chawla
(21) The longest living space traveler: Valery Polyakov
(22) The first astronaut to go to space twice : Colonel Vladimir Komarov
(23) The first person to get out of the spacecraft : Alexey Leonov

Related Posts

Post a Comment

Subscribe Our Posting