-->

விண்வெளியில் மனித பயணம் தொடர்பான முக்கிய நிகழ்வுகள் - Important facts related to human travel in space

 விண்வெளியில் மனித பயணம் தொடர்பான முக்கிய நிகழ்வுகள் 

(1) விண்வெளிக்குச் சென்ற முதல் மனிதர்: யூரி ககாரின்
(2) விண்வெளிக்கு செயற்கைக்கோளை அனுப்பிய முதல் நாடு: ரஷ்யா
(3) விண்வெளிக்குச் சென்ற முதல் விண்வெளி நாய்: லைக்கா
(4) விண்வெளிக்குச் சென்ற முதல் பெண் : வாலண்டினா தெரேஷ்கோவா
(5) விண்வெளிக்குச் சென்ற முதல் இந்தியர்: ராகேஷ் சர்மா
(6) நிலவில் காலடி வைத்த முதல் மனிதர்: நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங்
(7) நிலவுக்கு மனிதனை அனுப்பிய முதல் நாடு: அமெரிக்கா
(8) செவ்வாய் கிரகத்திற்கு பணியாளர்கள் இல்லாத விண்கலத்தை அனுப்பிய முதல் நாடு: அமெரிக்கா
(9) இந்தியாவின் முதல் ஓட்டுநர் இல்லாத விமானம்: லக்ஷ்யா
(10) சந்திரனைச் சுற்றி வந்த முதல் விண்கலம்: லூனா-10
(11) செவ்வாய் கிரகத்தில் தரையிறங்கிய முதல் விண்கலம்: வைக்கிங்-1
(12) சந்திரனில் தரையிறங்கிய முதல் குழு விண்கலம்: கழுகு
(13) நிலவில் மனிதனை அடையும் வாகனம் : அப்பல்லோ-11
(14) விண்வெளிக்கு அனுப்பப்பட்ட முதல் விண்கலம்: கொலம்பியா
(15) பழமையான விண்வெளி வீரர் : கார்ல் ஜி. ஹன்னிஜே
(16) இளைய விண்வெளி வீரர்: ஜெர்மன் டிடோப்
(17) விண்வெளிக்குச் சென்ற முதல் ஆசிரியர்: ஷெரின் கிறிஸ்டா மெக்அலிஃப் (அமெரிக்கா)
(18) விண்வெளிக்குச் சென்ற முதல் அமெரிக்கப் பெண்: சாலி ரைடு
(19) விண்வெளியில் நடந்த முதல் பெண்: ஸ்வெட்லானா சவிட்ஸ்கயா
(20) முதல் இந்திய பெண் விண்வெளி வீராங்கனை: கல்பனா சாவ்லா
(21) நீண்ட காலம் வாழும் விண்வெளிப் பயணி: வலேரி பாலியாகோவ்
(22) இரண்டு முறை விண்வெளிக்குச் சென்ற முதல் விண்வெளி வீரர் : கர்னல் விளாடிமிர் கோமரோவ்
(23) விண்கலத்தில் இருந்து வெளியே வந்த முதல் நபர் : அலெக்ஸி லியோனோவ்.

Important facts related to human travel in space


(1) The first man to go into space: Yuri Gagarin
(2) First country to send satellite into space: Russia
(3) The first space dog to go to space: Laika
(4) First woman to go to space : Valentina Tereshkova
(5) First Indian to go to space: Rakesh Sharma
(6) The first man to step on the moon: Neil Armstrong
(7) The first country to send a man to the moon: America
(8) The first country to send a crewless spacecraft to Mars: America
(9) India's first driverless aircraft: Lakshya
(10) The first spacecraft to orbit the moon: Luna-10
(11) First spacecraft to land on Mars: Viking-1
(12) The first crewed spacecraft to land on the moon: Eagle
(13) The vehicle to reach the man on the moon : Apollo-11
(14) The first space shuttle to be sent to space: Columbia
(15) Oldest Astronaut : Carl G. Hannije
(16) Youngest astronaut: Gereman Titob
(17) First teacher to go to space: Sherin Christa McAuliffe (USA)
(18) The first American woman to go into space: Sally Ride
(19) The first woman to walk in space: Svetlana Savitskaya
(20) First Indian woman astronaut : Kalpana Chawla
(21) The longest living space traveler: Valery Polyakov
(22) The first astronaut to go to space twice : Colonel Vladimir Komarov
(23) The first person to get out of the spacecraft : Alexey Leonov

Related Posts

Post a Comment

Labels

General Knowledge 902 General Studies 719 Central Govt. Job 308 General Tamil 177 Mock Test 133 PAPER - I 120 Civics 101 Indian Constitutions 91 Library Science Quiz 80 Anna University Jobs 72 Library and Information Science Paper II 71 Librarian Jobs 69 Computer Science Quiz 64 History Quiz 59 General English 56 NEET 2017 Model Questions 53 Geography 45 Library and Information Science 35 Computer Science 34 Computer Science PAPER - III 32 History Paper II 32 6th Tamil 30 Computer Science PAPER - II 22 Library and Information Science Paper III 19 PAPER - II 18 10th Science 17 General Science Mock Test 17 Life Science Quiz 17 6th Standard Science 16 9th Science 14 Nobel Awards 14 CBSC NET 13 History Mock Test 13 PAPER - III 13 Medical Physicist 12 Economics Paper II 10 8th Science 9 7th Tamil 8 Commerce Paper-2 8 Economics Paper III 8 History Paper III 8 NCERT Text Book 8 General Tamil Quiz 7 Home Science Paper II 7 Labour Welfare Paper III 7 8th Tamil 6 Anthropology Paper II 6 Anthropology Paper III 6 Arab Culture and Islamic Studies Paper II 6 Arab Culture and Islamic Studies Paper III 6 Archaeology Paper II 6 Archaeology Paper III 6 Comparative Literature Paper II 6 Comparative Literature Paper III 6 Comparative Study of Religions Paper II 6 Comparative Study of Religions Paper III 6 Criminology Paper II 6 Criminology Paper III 6 Education Paper - II 6 Education Paper - III 6 English Paper - II 6 English Paper - III 6 Environmental Sciences Paper - II 6 Environmental Sciences Paper - III 6 Forensic Science Paper II 6 Forensic Science Paper III 6 Geography Paper II 6 Geography Paper III 6 Home Science Paper III 6 Human Rights and Duties Paper II 6 Human Rights and Duties Paper III 6 Indian Culture Paper - II 6 Indian Culture Paper - III 6 International and Area Studies Paper II 6 International and Area Studies Paper III 6 Labour Welfare Paper II 6 Law Paper - II 6 Law Paper - III 6 Management Paper - II 6 Management Paper - III 6 Mass Communication Paper II 6 Mass Communication Paper III 6 Museology and Conservation Paper II 6 Museology and Conservation Paper III 6 Music Paper II 6 Music Paper III 6 Performing Arts Paper II 6 Performing Arts Paper III 6 Philosophy Paper II 6 Philosophy Paper III 6 Physical Education Paper - II 6 Physical Education Paper - III 6 10th Tamil 5 Commerce Paper-3 5 Folk Literature Paper II 5 Folk Literature Paper III 5 Geography Mock Test 5 Linguistics Paper II 5 Linguistics Paper III 5 7th Science 4 9th Tamil 4 Chemistry 4 Geography Quiz 4 11th Tamil 3 6th Standard History 3 7th Tamil Mock Test 3 9th standard Tamil Quiz 3 CSIR-NET - Chemistry 3 Computer Science Video 2 Mathematics Paper II 2 CSIR-NET - Physics 1 Civil Engineer Mock Test 1 Computer Science Paper II 1 General Knowledge Mock Test 1 Geology 1 Interview Questions 1 January Current Affairs - 2016 1 LIS Questions 1 Library Science Paper II 1 Life Science 1 Life Science Paper II 1 Mathematics Quiz 1
Subscribe Our Posting