-->

சென்னை பிரசார் பாரதி நிறுவனத்தில் உதவி செய்தி ஆசிரியர், செய்தியாளர் மற்றும் செய்தி வாசிப்பாளர் காலிப்பணியிடங்கள் அறிவிப்பு

Doordarshan Kendra
5, Swami Sivananda Salai
Chepauk
Chennai-600 005.

Last Date to Apply: 30.10.2020

Vacancy Details

Name of the Post: 
1. உதவி செய்தி ஆசிரியர் 
2. செய்தியாளர் 
3. செய்தி வாசிப்பாளர் 

How to Apply: Interested and eligible candidates should download the application form from official website and filled in application form along with related document should reach to the following address.
The Director (News)
Doordarshan Kendra
5, Swami Sivananda Salai
Chepauk
Chennai-600 005.

For more details like application form, age limit and Salary etc please refer official website: Click HereRelated Posts

Post a Comment

Subscribe Our Posting