-->

பொது அறிவு வினாக்கள் - முக்கிய கமிட்டிகள்: TNPSC, TNEB Assessor Exam


பொது அறிவு வினாக்கள்
முக்கிய கமிட்டிகள்

 • மஹஜன் கமிட்டி - சக்கரை ஆலை தொழில்
 • R.V. குப்தா கமிட்டி - விவசாய கடன்
 • கான் கமிட்டி - நிதி நிறுவனங்கள் முன்னேற்றம்
 • சந்திரத்தா கமிட்டி - பங்கு சந்தை
 • UK ஷர்மா கமிட்டி - RRB செயல்பாடு, NABARD செயல்பாடு
 • அஜித்குமார் கமிட்டி - இராணுவத்திற்கான சம்பளம்
 • பிமல் ஜீல்கா கமிட்டி - ATCOS ன் செயல்பாடு பற்றி
 • C. பாபு ராஜீவ் கமிட்டி - கப்பல் துறையில் மாற்றங்கள்
 • S.L. கபூர் கமிட்டி - SSI ல் கடன் மற்றும் பண மாற்றம்
 • S.N. வர்மா கமிட்டி - வணிக வங்கிகள் மாற்றம்
 • Y.B. ரெட்டி கமிட்டி - வருமான வரியில் மாற்றம்
 • சப்தரிஷி கமிட்டி - உள்நாட்டு தேயிலை தொழில் முன்னேற்றம்
 • அபிஜித் சென் கமிட்டி - நீண்ட கால உணவுக் கொள்கை
 • கொல்கார் கமிட்டி - வரிவதிப்பு மாற்றங்கள்
 • கேல்கர் கமிட்டி - முதலாவது பிற்படுத்தப்பட்ட ஆணையம்
 • மண்டல் கமிசன் - இரண்டாவது பிற்படுத்தப்பட்ட ஆணையம்
 • B.G.கெர் ஆணையம் - அலுவலக மொழிகள்
 • நரசிம்மன் கமிட்டி - வங்கிச் சீர்த்திருத்தம்
 • ராஜா செல்லையா கமிட்டி - வரிச் சீர்திருத்தம்
 • P.V.ராஜ மன்னார் கமிட்டி - மத்திய மாநில உறவுகள்
 • சர்க்காரியா - மத்திய மாநில உறவுகள்
 • M.M.குன்சிங் - மத்திய மாநில உறவுகள்
 • நாகநாதன் - மத்திய மாநில உறவுகள்
 • தினேஷ் கோஸ்வாமி - தேர்தல் சீர்திருத்தம்
 • M.N.வோரா - அரசியல் கிரிமினல்கள்
 • J.M.லிண்டோ - மாணவப்பருவ அரசியல்
 • B.M.கிர்பால் கமிட்டி - தேசிய வன ஆணையம்
 • மொராய்ஜி தேசாய் - முதல் நிர்வாகச் சீர்திருத்தம்
 • வீரப்ப மொய்லி - இரண்டாவது நிர்வாகச் சீர்திருத்தம்
 • பல்வந்த்ராய் மேத்தா - மூன்றடுக்கு பஞ்சாயத்து
 • அசோக் மேத்தா - இரண்டடுக்கு பஞ்சாயத்து
 • அனுமந்தராவ் - பஞ்சாயத்து
 • G.M.D.ராவ் - பஞ்சாயத்து
 • L.M.சிங்வி - பஞ்சாயத்து
 • கோத்தாரி குழு - கல்வி சீர்திருத்தம்
 • யஷ்வால் குழு - உயர்கல்வி
 • பானு பிரதாப் சிங் - விவசாயம்
 • மாதவ் காட்கில் - மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை பாரம்பரியம் குறித்து ஆராய
 • கஸ்தூரி ரங்கன் - மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை பாரம்பரியம் குறித்து ஆராய
 • சோலி சொராப்ஜி - காவல்துறை சீர்திருத்தம்
 • பசல் அலி - மாநில மறுசீரமைப்பு ஆணையம்
 • ராம்நந்தன் பிரசாத் - பாலேடு வகுப்பினர்
 • S.பத்மநாபன் கமிட்டி - வணிக வங்கிகளின் நிலை
 • ரகுராம் ராஜன் - நிதி நிறுவனங்களில் சீர்திருத்தம்
 • G.T. நானாவதி - 1984 - சீக்கியக் கலவரம்
 • நானாவதி மேத்தா கமிஷன் - கோத்ரா ரயில்
 • பட்லர் கமிட்டி - இந்திய மாகாணம் குறையாட்சிக்கு உள்ள தொடர்பு
 • முடிமன் கமிட்டி - இரட்டை ஆட்சி.

Related Posts

Post a Comment

Subscribe Our Posting