-->

சென்னை நகர உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் அலுவலக உதவியாளர் உள்ளிட்ட 79 காலிப்பணியிடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது

Chennai City Court
Chennai - 104
Tamil Nadu

Vacancy Details

Last Date to Apply: 04.06.2019

Name of the Post: 
1. Xerox Operator - 05 Posts
2. Office Assistant - 35 Posts
3. Sanitary Worker - 01 Post
4. Watchman - 17 Posts
5. Sweeper - 03 Posts
6. Masalchi - 10 Posts
7. Waterman - 01 Post
8. Scavenger - 01 Post

Total Vacancies: 79 Posts

Qualification: 
1. Xerox Operator - SSLC with should possess minimum six months experience
2. Office Assistant -  VIII Pass
3. Sanitary Worker - To know read and write in Tamil
4. Watchman - To know read and write in Tamil
5. Sweeper - To know read and write in Tamil
6. Masalchi - To know read and write in Tamil
7. Waterman - To know read and write in Tamil
8. Scavenger - To know read and write in Tamil

Salary: Rs.15700 - 50000/-

Age Limit: 
  • GT - 30 years
  • BC / MBC - 32 years 
  • SC/SCA/ST - 35 years
How to Apply: Interested candidates should download the application form and filled in application form along with related documents including Rs.25/- stamped self address postal cover should reached to the following address.
முதன்மை நீதிபதி 
மாநகர உரிமையியல் நீதிமன்றம் 
சென்னை - 104


Related Posts

Post a Comment

Subscribe Our Posting