-->

வேலூர் முதன்மை மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் 72 காலிப்பணியிடங்கள் அறிவிப்பு

முதன்மை மாவட்ட நீதிமன்றம், 
வேலூர் - 632 009.
தமிழ் நாடு 

விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்:  24.04.2019

காலிப்பணியிடங்கள் விவரம் 

பணியின் பெயர் 
1. சுருக்கெழுத்து தட்டச்சர் நிலை -III (தற்காலிகம்)  - 07
2. தட்டச்சர் (முற்றிலும் தற்காலிகம்) - 09
3. சுகாதார பணியாளர்கள் - 12
4. இரவு காவலர் (ஆண்கள்)-  19 
5. துப்புரவு பணியாளர்கள்: 14
6. முழு நேர பணியாளர் (மசால்ஜி): 11

மொத்த காலிப்பணியிடங்கள் : 72

சம்பளம்:
1. சுருக்கெழுத்து தட்டச்சர் நிலை -III - ரூ. 20,600 - 65,500-
2. தட்டச்சர் (முற்றிலும் தற்காலிகம்): ரூ.19,500 - 62,000/-
3. சுகாதார பணியாளர்கள் : ரூ.15,700 - 50,000/- 
4. இரவு காவலர் (ஆண்கள் மட்டும் விண்ணப்பிக்கவும்): 15700 - 50000/-
5. துப்புரவு பணியாளர்கள்: ரூ.15,700 - 50,000/-
6. முழு நேர பணியாளர் (மசால்ஜி): ரூ.15,700 - 50,000/-

Qualification:
1. சுருக்கெழுத்து தட்டச்சர் நிலை -III - பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் அரசு தொழில் நுட்பத் தட்டச்சு மற்றும் சுருக்கெழுத்து தேர்வில் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் முதுநிலை தேர்ச்சி அல்லது தமிழ் முதுநிலை மற்றும் ஆங்கிலம் இளநிலை தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் அல்லது ஆங்கிலம் முதுநிலை மற்றும் தமிழில் இளநிலை தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

2. தட்டச்சர் (முற்றிலும் தற்காலிகம்): த்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் அரசு தொழில் நுட்பத் தட்டச்சு தேர்வில் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் முதுநிலை தேர்ச்சி அல்லது தமிழ் முதுநிலை மற்றும் ஆங்கிலம் இளநிலை தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் அல்லது ஆங்கிலம் முதுநிலை மற்றும் தமிழில் இளநிலை தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

3. சுகாதார பணியாளர்கள்: தமிழில் எழுத, படிக்க தெரிந்திருந்தால் போதுமானது

4. இரவு காவலர் (ஆண்கள) : தமிழில் எழுத, படிக்க தெரிந்திருந்தால் போதுமானது.

5. துப்புரவு பணியாளர்கள்: தமிழில் எழுத, படிக்க தெரிந்திருந்தால் போதுமானது.

6. முழு நேர பணியாளர் (மசால்ஜி): தமிழில் எழுத, படிக்க தெரிந்திருந்தால் போதுமானது.


தேர்வு செய்யப்படும் முறை: The Selection of the candidates will be based on Written test and Oral Interview. Date, venue and time of the Written test and Interview will be intimated later in this website. 

விண்ணப்பிக்கும் முறை: Interested candidates should download the application form and filled in application form should reach to the following address.
முதன்மை மாவட்ட நீதிபதி, 
முதன்மை மாவட்ட நீதிமன்றம், 
வேலூர் - 632 009.
தமிழ் நாடு.

Related Posts

Post a Comment

Subscribe Our Posting