-->

பத்ம ஸ்ரீ விருது பெற்ற தமிழர்கள் விவரம்

பத்ம ஸ்ரீ விருது பெற்ற தமிழர்கள் விவரம் : இந்த ஆண்டுக்கான பத்ம ஸ்ரீ பெற்ற 112 நபர்களில் 7 தமிழர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
 1. பங்காரு அடிகளார் - ஆன்மீகம் 
 2. சரத் கமல் விளையாட்டு - டேபிள் டென்னிஸ் 
 3. நார்தகி நட்ராஜ் - கலை   
 4. மதுரை சின்னப்பிள்ளை - சமூகப்பணி  
 5. ஆர் வி ரமணி - மருத்துவம்  
 6. ஆனந்தன் சிவமணி - கலை   
 7. ராமசாமி வெங்கடசுவாமி - மருத்துவம்

 1. Shri Bangaru Adigalar - (Others - Spiritualism)
 2. Shri Sharath Kamal - (Sports Table Tennis)
 3. Nartaki Natraj - (Art-Dance Bharatnatyam)
 4. Ms. Madurai Chinna Pillai (Social Work Microfinance)
 5. Shri R V Ramani (Medicine Ophthalmology)
 6. Shri Anandan Sivamani (Art-Music)
 7. Shri Ramaswami Venkataswami (Medicine-Surgery)


Related Posts

Post a Comment

Subscribe Our Posting