-->

TNPSC New Announcement 2018 / Twenty Notification will come up-to December 2018

TNPSC New Announcement 2018 / Twenty Notification will come up-to December 2018: டி.என்.பி.எஸ்.சி (TNPSC) Group 1 தேர்வு முடிவுகளை 10 மாதங்களில் வெளியிட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி 
  • 2 மாதங்களில் முதல் நிலைத் தேர்வும் 
  • 2 மாதங்களில் முதல் நிலைத் தேர்வு முடிவை வெளியிடவும் 
  • 2 மாதங்களில் முதன்மைத் தேர்வு நடத்தி முடிக்கவும் 
  • 3 மாதங்களில் முதன்மைத் தேர்வு முடிவை வெளியிடவும் 
  • 15 நாட்களில் நேர்முகத் தேர்வு நடத்தி 10 மாதங்களுக்குள் இறுதி முடிவுகளை வெளியிடவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
வெளியிடப்பட உள்ள 20 தேர்வு அறிவிக்கைகள்: 
இந்த ஆண்டு 2018 இறுதிக்குள் மேலும் 20 தேர்வு அறிவிக்கைகள் வெளியிடப்படவுள்ளதாக TNPSC அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.


Courtesy: Dinamani

Related Posts

Post a Comment

Subscribe Our Posting