-->

Constitution Day Of India: November 26

அரசியலமைப்பு தினம் (இந்தியா):  நவம்பர் 26
  • இந்திய அரசியல் சாசன தினம் அல்லது இந்திய அரசியலமைப்பு நாள் (Constitution Day Of India) எனப்படும் இந்நாள், 2015 நவம்பர் 26 முதல், முதல் முறையாக அனுசரிக்கப்பட்டது. 
  • இந்திய அரசியலமைப்பின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தும் வகையிலும், இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் இயற்றப்பட்ட தினமான நவம்பர் 26 ஆம் நாளை, அரசியலமைப்பு தினமாக, கொண்டாடப்படுவதாக அறியப்படுகிறது.
  • இந்தியாவில் அரசியலமைப்பு தினம் தேசிய சட்ட தினமாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் 26-ஆம் தேதி கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையால் 1949, நவம்பர் 26-ஆம் தேதி இந்திய அரசியலமைப்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. 
  • இதையடுத்து, 1950, ஜனவரி 26-ஆம் தேதி அரசியலமைப்பு நடைமுறைக்கு வந்தது.

Related Posts

Post a Comment

Subscribe Our Posting