List of Param Vir Chakra Winners

1. Major Somnath Sharma
2. Naik Jadunath Sing
3. Lt. Rama Raghoba Rane
4. Haviladar Major Piru Singh
5. Lance Naik Karam Singh
6. Captain Gurbachan Singh Salaria
7. Major Dhan Singh Thapa
8. Subedar Joginder Singh
9. Major Shaitan Singh
10. Lt. Col. A B Tarapore
11. Havildar Abdul Hamid
12. Lance Naik Albert Ekka
13. Flying Officer Nirmaljit Singh Sekhon
14. Lt. Arun Khetarpal
15. Major Hoshiar Singh
16. Naib Subedar Bana Singh
17. Major Ramaswamy Parameswaram
18. Captain Vikram Batra
19. Lt. Manoj Kumar Pandey
20. Grenadier Yogendra Singh Yadav
21. Rifleman Sanjay Kumar

Related Posts

Post a Comment

Subscribe Our Newsletter